Wednesday, April 22, 2009

Huraikan faktor yang menyumbang kepada kesedaran sosial di Tanah Melayu dari tahun 1900 hingga tahun 1941.

Menjelang awal abad ke-20, perubahan pentadbiran yang dibawa oleh Barat di samping penekanan ekonomi komersial telah mendorong kepada lahirnya kesedaran social di kalangan penduduk Tanah Melayu.

 

          Perubahan ekonomi tradisional kepada ekonomi komersial.  Perkembangan bijih timah dan getah membawa kepada kemasukan pelaburan asing, penggunaan teknologi baru dalam pengeluaran hasil perlombongan dan pertanian, pengenalan tanaman baru, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan, kemasukan buruh asing dari China dan India.

 

          Penghijrahan masuk orang Cina dan India melalui sistem Kontrak dan Sistem Kangani.  Orang Cina yang banyak terlibat dalam perlombongan telah memperkenalkan keadah baru melombong seperti lombong dedah dan pam hidro bagi meningkatkan pengeluaran.  Manakala orang India, pula terlibat dalam sector perladangan.  Kemasukan buruh India dan China telah mewujudkan pembentukan masyarakat majmuk.

 

          Perkembangan pendidikan di Tanah Melayu juga telah membawa kepada kesedaran social penduduk, di mana pihak penjajah British telah memperkenalkan jenis sekolah yang berasingan mengikut kaum dan kurikulum tersendiri.  Ramai pelajar Melayu telah melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah, terpengaruh dengan Gerakan Pan Islam dan Gerakan Pemulihan, dan penerbitan majalah pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20.  Seruan Azhar dan Pilihan Timur untuk menentang penjajahan.  Pelajar Melayu berpendidikan Inggeris menubuhkan KesatuanMelayu Muda bagi menyatukan orang Melayu dan menguatkan perjuangan menentang penjajahan.

 

          Peranan majalah dan akhbar seperti Al-Imam, Seruan Azhar, dan Saudara yang di terbit oleh Kaum Muda menegaskan agama Islam sebagai panduan hidup dalam memajukan bangsa.  Surat khabar lain seperti Majlis, Utusan Melayu membincangkan isu pendidikan, perpaduan, sosio ekonomi dan maruah di samping memperjuangkan semangat kebangsaan orang Melayu.  Disamping itu, penulis kreatif dalam majalah dan novel di antaranya Di Kaki Gunung, Melor di Kuala Lumpur, Benih Kemajuan, Fajar Sarawak dan Melati Sarawak memaparkan hal-hal berkaitan nasih orang Melayu, perpaduan, dan semangat cintakan tanah air.  Di kalangan orang Cina wujudnya Nanyang Siang Pau, the Modern Daily News dan bagi orang India Peranakan, Jawi Peranankan dan Taman Pengetahuan bagi memuatkan rencana mengenai masyarakat Cina.  Akbar-akhbar ini memuatkan masalah social dan ekonomi kaum mereka di Tanah Melayu.

 

          Semangat nasionalisme mewujudkan persatuan-persatuan untuk menanamkan semangat kebangsaan, melindungi hak dan menuntut kemerdekaan.  Persaudaraan Sahabat Pena (PASPAM) pada tahun 1934 mengukuh semangat perpaduan dalam kalangan orang Melayu, Kesatuan Melayu Muda tahun 1938 tetapi dibubarkan menjelang tahun 1942.   Kaum China juga membentuk persatuan seperti Persatuan China Selat (1900) bagi menjaga kepentingan hak orang Cina.  Persatuan Orang India juga ditubuhkan bagi menjaga kepenting orang India di Tanah Melayu.

 

          Kesimpulannya, kesedaran social antara tahun 1900 hingga tahun 1941 lebih menitikberatkan semangat perjuangan menentang penjajah.

No comments:

Post a Comment